Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Aankondiging: symposium voor docenten en lerarenopleiders over narratieven en metaforiek

Mensen vertellen elkaar voortdurend verhalen. Vaak gebruiken mensen (al dan niet bewust) metaforen om die verhalen kracht bij te zetten, bijvoorbeeld om daarmee zaken te verhelderen, om empathie op te wekken of juist om te stigmatiseren. Hoe deze metaforen en verhalen helpen om de wereld beter te begrijpen, staat centraal bij het symposium Changing the…

Lees meer

Geef handen en voeten aan Curriculum.nu

Op 19 juni 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze zou een verregaande impact hebben op het Hoger Onderwijs in Europa. Een verjaardag als deze is een moment om terug te blikken maar misschien meer nog om vooruit te kijken en om samen een stempel te drukken op het onderwijs van de toekomst, en met name…

Lees meer

Expertisecentrum Literair Vertalen brengt vertaalpleidooi uit

Er is een grote behoefte aan taal- en cultuurexperts in onze geglobaliseerde samenleving, in het bedrijfsleven en het onderwijs, maar ook in de vertaalbranche. Dat laatste blijkt uit het Vertaalpleidooi ‘verTALEN voor de toekomst’, dat onlangs door het Expertisecentrum Literair Vertalen is uitgebracht. Over het Vertaalpleidooi In het Vertaalpleidooi wordt uitgebreid ingegaan op de rol,…

Lees meer

Lancering van promotiecampagne voor talenstudies

Een van de belangrijkste doelen van het Nationaal Platform voor de Talen is vergroting van de studenteninstroom bij talenstudies. Om dat te bereiken, hebben we een landelijke campagne opgezet waarmee we studiekiezers enthousiast maken voor talenstudies. Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met Youngworks, een communicatiebureau dat jarenlange ervaring met en kennis van jongerenmarketing heeft….

Lees meer
TeCoLa-logo

Seminar op 17 april over ‘Gamified Intercultural Telecollaboration’ in tweede-taalonderwijs

Op 17 april 2019 vindt de derde editie van het TecoLa-seminar plaats. TeCoLa staat voor Telecolaboration for Foreign Language Learning en is een project dat wordt gefinancierd door Erasmus+. Tijdens dit seminar, dat wordt gehouden op Universiteit Utrecht (locatie: Drift), staat centraal hoe leerlingen middels games digitaal kunnen samenwerken met mensen uit andere landen en…

Lees meer

Veel media-aandacht voor schrappen van “de studie Nederlands” aan de Vrije Universiteit

Vorige week heeft de Vrije Universiteit Amsterdam aangekondigd de Nederlandse track van de bacheloropleiding Literatuur & Samenleving niet meer aan te bieden. Woordvoerder Wessel Agterhof lichtte dit besluit toe in het radioprogramma De Taalstaat van NPO Radio 1, dat hier terug te luisteren is. Het nieuws deed heel wat stof opwaaien. Literatuur & Samenleving vs….

Lees meer