Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Expertisecentrum Literair Vertalen brengt vertaalpleidooi uit

Er is een grote behoefte aan taal- en cultuurexperts in onze geglobaliseerde samenleving, in het bedrijfsleven en het onderwijs, maar ook in de vertaalbranche. Dat laatste blijkt uit het Vertaalpleidooi ‘verTALEN voor de toekomst’, dat onlangs door het Expertisecentrum Literair Vertalen is uitgebracht.

Over het Vertaalpleidooi

In het Vertaalpleidooi wordt uitgebreid ingegaan op de rol, betekenis en positie van het vertalen en van vertalers in de toekomst. Hierbij worden vier belangrijke ontwikkelingen besproken die een ernstige belemmering vormen voor de vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen. Ook worden in het pleidooi vier acties voorgesteld om het tij in positieve zin te keren. Het pleidooi is het vervolg op het eerste Vertaalpleidooi ‘Overigens schitterend vertaald’, dat tien jaar geleden werd gepubliceerd.

In het nieuwe pleidooi worden diverse belangrijke punten aangestipt, zoals de grote focus op het Engels in de maatschappij en de afnemende aandacht voor andere talen als Duits en Frans als gevolg daarvan. Het pleidooi benadrukt een standpunt dat wij als Platform ondersteunen, namelijk dat internationalisering juist ook kennis van de talen en culturen uit de niet-Engelstalige wereld vereist.

Campagne voor studiekiezers

Een van de belangrijkste belemmeringen die ook in het pleidooi wordt benoemd, is de afnemende instroom van studenten in talenopleidingen. Die ontwikkeling vraagt volgens het pleidooi om een campagne voor studiekiezers. Iets dergelijks hebben wij onlangs opgezet via onze campagnewebsite Talenstudievoorjou.nl. Hiermee hebben wij al een groot aantal jongeren kunnen bereiken. Meer informatie daarover is te lezen in dit nieuwsbericht.

Vertaalpleidooi downloaden

Het volledige Vertaalpleidooi is te downloaden via deze pagina op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen.

 


terug