Logo Universiteit Utrecht

Nationaal platform voor de talen

Het Nationaal Platform voor de Talen is door de samenwerkende universiteiten en het programmabureau Geesteswetenschappen ingesteld om de belangen van talenstudies te behartigen, samenwerking te initiëren en vernieuwing te stimuleren.
Lees meer

Ervaringsverhalen

“Ik werk als docente Spaans met mijn passie én draag bij aan de maatschappij”
“Je hoeft nog niet te weten wat je wilt worden als je een taal gaat studeren”
“Met mijn taalstudie kan ik vluchtelingen Nederlands leren.”
Dankzij mijn studie doe ik nu onderzoek in Finland!
“Als tolk bij rechtszaken maak ik heel wat mee”
previous arrow
next arrow
Slider