Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Het Nationaal Platform voor de Talen is door de samenwerkende universiteiten en het programmabureau Geesteswetenschappen ingesteld om de belangen van talenstudies te behartigen, samenwerking te initiëren en vernieuwing te stimuleren.
Lees meer

Studiekeuzecampagne

Een talenstudie is een dappere keuze. In positieve zin.
Je leert om vanuit een ander perspectief naar de maatschappij te kijken.
Mijn dyslexie weerhield me er niet van Nederlands te studeren.
Ik heb geleerd echt goed te argumenteren.
Taal verandert continu. Juist dat maakt het interessant.
Juist de combinatie van vakken over taal en journalistiek is leuk.
Het is verbazingwekkend hoeveel je na twee jaar Russisch studeren al kunt.
Andere culturen laten je nadenken over jezelf
Literatuur is meer dan alleen boeken.
previous arrow
next arrow
Slider