Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Symposium talenplatform

Aankondiging symposium Nationaal Platform voor de Talen

Op 13 december 2018 organiseert het Nationaal Platform voor de Talen zijn eerste symposium. Bij het symposium zijn diverse vertegenwoordigers van de universitaire talenopleidingen aanwezig. Het symposium is bedoeld om de talenopleidingen bij elkaar te brengen en om met alle betrokkenen samen van gedachten te wisselen over toekomstig beleid. Ook zullen wij tijdens het symposium…

Lees meer
Drongo talenfestival nationaal platform voor de talen

Paneldiscussie over de toekomst van de talenstudies op het DRONGO talenfestival

Als Nationaal Platform voor de Talen hebben wij de opdracht om een Deltaplan te schrijven voor de universitaire talenopleidingen.  Om onze ideeën over de actuele situatie en de toekomst van de talenstudies aan te scherpen, zijn we heel benieuwd naar de visie van betrokkenen. Daarom nodigen wij u uit om uw ideeën op vrijdag 9…

Lees meer

Zorgen om de opleiding Nederlands

Het is niemand ontgaan: er zijn nog maar weinig studenten Nederlands in ons land. Het is een onderwerp waar in de media de afgelopen weken volop aandacht aan is besteed. Onder meer Ad Valvas, De Volkskrant en EenVandaag berichtten over het teruglopende aantal studenten Nederlands, met alarmerende koppen als ‘Studie Nederlands met uitsterven bedreigd’ en…

Lees meer

Persbericht: Nieuw Landelijk Platform maakt zich hard voor talenonderwijs

Is verengelsing van het hoger onderwijs nu wel of geen goede zaak? Welke economische voordelen loopt Nederland mis doordat we steeds slechter Duits en Frans spreken? Hoe lossen we het tekort aan docenten Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs op? Met dit soort vraagstukken gaat een nieuw Landelijk Platform voor de Talen zich bezighouden.

Lees meer