Nationaal Platform voor de Talen

Studiekeuzecampagne

Het Nationaal Platform voor de Talen Het Platform heeft een promotiecampagne voor studiekiezers opgezet. Hiervoor is de campagnesite Talenstudievoorjou.nl in het leven geroepen, waarop tientallen interviews met studenten en alumni van de universitaire talenopleidingen te lezen zijn. Ook is op deze site algemene informatie over universitaire talenopleidingen te vinden en kunnen studiekiezers via de opleidingenzoeker het complete aanbod aan universitaire bacheloropleidingen op het gebied van talen doorzoeken en een beeld krijgen van de beroepsperspectieven. Onderdeel van de campagne is het Instagramaccount @talenstudie met informerende en amuserende content over het taal- en cultuurdomein.

Promotiemateriaal voor scholen

Het Platform roept talendocenten in het voortgezet onderwijs op om zich op te stellen als ambassadeurs van de talenstudies. We verwijzen daarbij graag naar de publicatie Het vergeten examendomein van het Radboud Pre-University College of Society.

Om de campagne zichtbaarheid te geven binnen de scholen, heeft het Platform een poster en folder ontwikkeld die u hieronder kunt downloaden. Gedrukte exemplaren kunt u gratis bij ons aanvragen door te mailen naar talenplatform@gmail.com.

Download de folder

Download de poster

Voorlichtingspresentatie

Gaat u een voorlichtingspresentatie geven over talenstudies? Dan kunt u daarvoor hieronder een aantal PowerPoint-slides downloaden. Op deze slides worden enkele uitslagen uit ons werkveldonderzoek uitgelicht, bijvoorbeeld over het arbeidsmarktperspectief en over de tevredenheid van taalstudenten. Deze slides (of een selectie ervan) kunt u gebruiken als onderdeel van uw eigen voorlichtingspresentatie.

Download de PowerPoint-slides

Lezing: ‘Waarom jongeren geen talenstudies kiezen (maar ze dat wel zouden moeten overwegen)’

Nederlanders staan internationaal bekend om hun brede talenkennis. In ons voortgezet onderwijs leren de meeste jongeren minimaal twee moderne vreemde talen. Buiten de algemene voordelen die dat oplevert in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt, zou het talenonderwijs idealiter een deel van die jongeren moeten enthousiasmeren voor een vervolgopleiding in het taal- en cultuurdomein. We zien echter dat dit steeds minder het geval is: instroomcijfers in de talenstudies lopen terug, waardoor er veel te weinig talendocenten en andere taal- en cultuurprofessionals worden opgeleid om aan de maatschappelijke vraag te voldoen. In deze lezing, opgenomen tijdens de OPeRA conferentie van 4 november 2021, bespreekt Maaike Koffeman de mechanismen die spelen rond profiel- en studiekeuze en reikt zij een aantal oplossingsrichtingen aan.

Podcast: waarom talenstudenten onmisbaar zijn en blijven