Nationaal Platform voor de Talen

Taalwijs

De voorstellen die zijn gedaan in het kader van Curriculum.nu kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het talenonderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarom ondersteunt het Platform initiatieven die concreet vorm geven aan de curriculumvernieuwing.

In het kader hiervan heeft het Platform de site Taalwijs.nu opgericht: een online ontmoetingsplek voor taaldocenten, vakdidactici en universitaire taalspecialisten waar zij lesmateriaal en ideeën kunnen uitwisselen. Vanuit Taalwijs wordt een maandelijkse nieuwsbrief aan mvt-docenten gestuurd.

Ga naar Taalwijs.nu