Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nieuwsbrief voor mvt-docenten

Met ingang van september 2021 publiceert Taalwijs.nu in samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen een MVT-nieuwsbrief. Hiermee hopen we een brug te slaan tussen onderzoek en onderwijs en terug. Een brug die van beide kanten toegankelijk is en die functioneert als een ontmoetingsplek voor iedereen die belang heeft bij onderzoek en onderwijs in de moderne…

Lees meer

Oriëntatie op studie en beroep in de vakles

De Teachers in Residence van Nederlands, Engels, Duits en ACW van de Radboud Universiteit hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe vo-docenten hun ambassadeursrol voor de talenstudies handen en voeten kunnen geven. Het resultaat is een mooi boekje met concrete tips en handreikingen, aangevuld met lesmaterialen die een brug slaan tussen de taallessen in het…

Lees meer

Winnares eerste Olympiade Nederlands bekend

Scholiere Polly Jean Hollanders (18) van het Pius X Instituut in Antwerpen heeft de allereerste Olympiade Nederlands gewonnen. Met haar onderzoek naar de oorsprong van dt-fouten verblufte ze de internationale jury en versloeg ze de zes andere finalisten uit Vlaanderen en Nederland. De Olympiade is onderdeel van een groter offensief van universiteiten in Nederland en Vlaanderen…

Lees meer

Scholieren winnen prijs met werkstukken over dyslexie en de Camera Obscura

De winnaars van de profielwerkstukwedstrijd Nederlands 2020 van Levende Talen Nederlands en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek zijn bekend. Sam Lange en Kirsten de Wit uit 5havo wonnen met een werkstuk over een racebaanspel om dyslectische leerlingen te helpen. Suzanne Voets uit 6vwo analyseerde de Camera Obscura van Nicolaas Beets uit 1839 en schreef er een…

Lees meer

Nieuw: portalpagina voor docenten

In het kader van de discussie over de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs is gebleken dat een breed gedeelde wens bestaat om het taalonderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken. De lessen zouden minder moeten focussen op het aanleren van vaardigheden en meer interessante kennisinhoud moeten aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, literatuur en taalkunde….

Lees meer
vragen over talenstudies

Live Q&A Scholieren.com over talenstudies

Een talenstudie, wat houdt dat eigenlijk in? Jongerenplatform Scholieren.com gaat vandaag in gesprek met drie taalstudenten om hun de prangende vragen van scholieren voor te leggen. Roos van Scholieren.com praat met Tijn (student Chinastudies), Wouter (student Franse Taal en Cultuur) en Loes (alumna Taalwetenschap) over hun studie, interesses en ambities. En dat in een live…

Lees meer