Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nieuw: portalpagina voor docenten

In het kader van de discussie over de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs is gebleken dat een breed gedeelde wens bestaat om het taalonderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken. De…

Lees meer
vragen over talenstudies

Live Q&A Scholieren.com over talenstudies

Een talenstudie, wat houdt dat eigenlijk in? Jongerenplatform Scholieren.com gaat vandaag in gesprek met drie taalstudenten om hun de prangende vragen van scholieren voor te leggen. Roos van Scholieren.com praat…

Lees meer

Lancering profielwerkstuksite PWS-wereld

De afgelopen maanden is in opdracht van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen samen met twee docenten en enkele masterstudenten en studentassistenten hard gewerkt aan de website PWS-wereld. Inmiddels is de…

Lees meer