Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Oriëntatie op studie en beroep in de vakles

De Teachers in Residence van Nederlands, Engels, Duits en ACW van de Radboud Universiteit hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe vo-docenten hun ambassadeursrol voor de talenstudies handen en voeten…

Lees meer

Winnares eerste Olympiade Nederlands bekend

Scholiere Polly Jean Hollanders (18) van het Pius X Instituut in Antwerpen heeft de allereerste Olympiade Nederlands gewonnen. Met haar onderzoek naar de oorsprong van dt-fouten verblufte ze de internationale jury…

Lees meer

Nieuw: portalpagina voor docenten

In het kader van de discussie over de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs is gebleken dat een breed gedeelde wens bestaat om het taalonderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken. De…

Lees meer
vragen over talenstudies

Live Q&A Scholieren.com over talenstudies

Een talenstudie, wat houdt dat eigenlijk in? Jongerenplatform Scholieren.com gaat vandaag in gesprek met drie taalstudenten om hun de prangende vragen van scholieren voor te leggen. Roos van Scholieren.com praat…

Lees meer