Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Aankondiging profielwerkstuksite PWS-wereld

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een website met informatie voor het schrijven van een profielwerkstuk voor de talenvakken. Deze nieuwe website, genaamd PWS-wereld, richt zich op leerlingen uit…

Lees meer

Geef handen en voeten aan Curriculum.nu

Op 19 juni 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze zou een verregaande impact hebben op het Hoger Onderwijs in Europa. Een verjaardag als deze is een moment om terug te…

Lees meer