Nationaal Platform voor de Talen

Privacyverklaring

Op deze website verwerkt het Nationaal Platform voor de Talen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Daarbij voldoen wij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Ook zullen we uw gegevens vanzelfsprekend nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In dit privacy statement vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook geeft dit privacy statement u inzicht in ons cookiebeleid.

1. De geldigheid van dit privacy statement

Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten (waaronder de activiteiten op deze website) van het Nationaal Platform voor de Talen. U gaat akkoord met onze privacyverklaring door deze website te gebruiken.

2. Doelen van gegevensverwerking

Het Nationaal Platform voor de Talen legt uw gegevens alleen met uw toestemming vast in één of meer bestanden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen voor de volgende doelen:

 • uitnodigingen of reminders sturen voor evenementen (alleen na uw toestemming);
 • bepalen welke pagina’s het meest worden gelezen en via welke bron bezoekers op deze website komen;
 • de inhoud en navigatie van de website verbeteren aan de hand van het surfgedrag van bezoekers;
 • contact met u opnemen als u ons hiertoe heeft verzocht.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, is afhankelijk van uw handelingen. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres verzamelen en opslaan en eventueel andere gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw adres en telefoonnummer.

Verder kunnen wij informatie verzamelen over uw zoek- en klikgedrag op onze website. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van cookies en om de pagina’s die u tijdens uw bezoek bekijkt op onze website. Ook kunnen wij bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, verzamelen voor het meten van bezoekersstatistieken. Meer hierover leest u verderop in dit privacy statement in paragraaf 8.

4. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 1. U hebt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:
  het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen;
 2. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nationaal Platform voor de Talen;
 3. het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, op te vragen en/of te laten verwijderen.

Wilt u gebruikmaken van een of meer van deze rechten? Stuur dan uw verzoek per e-mail naar talenplatform.FGW@vu.nl. Wij zullen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken verwerken en zullen hier uiteraard bij u op terugkomen.

Wij kunnen alleen gehoor geven aan een verzoek om uw gegevens te verwijderen, als wij daarmee nog steeds aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijnen, kunnen voldoen.
Let op: het kan zijn dat wij om een kopie van uw legitimatiebewijs vragen om uw identiteit te kunnen controleren. U kunt eventueel de app ‘Kopie ID’ gebruiken om een veilige kopie van uw legitimatiebewijs te maken.

Als u van mening bent dat uw privacyrechten zouden zijn geschonden, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging van uw gegevens

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens en hebben wij maatregelen genomen om gegevens te beveiligen. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde internetverbinding, die te herkennen is aan de tekst https:// aan het begin van het webadres in uw browser.

6. Bewaartermijn

Het Nationaal Platform voor de Talen bewaart uw gegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of voor daarmee verenigbare doelen. In ieder geval zullen wij uw gegevens nooit langer dan 12 maanden bewaren, tenzij dit nodig is om gehoor te geven aan het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

7. Cookies

De website van het Nationaal Platform voor de Talen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn bedoeld om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren voor u.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies die zijn bedoeld om deze website goed te laten werken. Die cookies slaan bijvoorbeeld uw gewenste lettergrootte op. U kunt de cookies blokkeren via uw browser, maar dat kan ervoor zorgen dat deze website minder goed functioneert op uw computer.
 • Trackingcookies van Facebook, Twitter en LinkedIn die worden gebruikt als u artikelen op deze website wilt delen via Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social-mediabedrijven verzamelen gegevens van u zodra u gebruikmaakt van deze deeloptie. Hierbij is het privacybeleid van Facebook, Twitter en LinkedIn van toepassing.
 • Analytische cookies die gegevens opslaan over uw surfgedrag op deze website. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics (onderdeel van Google) en bouwen een profiel van u op wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen wij via deze cookies ontdekken via welke bron u op onze website terechtkomt.

Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u geïnformeerd over onze cookies door middel van een cookiemelding onderaan de website. In deze melding is om uw toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Overigens kunt u zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser op zo’n manier in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wilt u trackingcookies of analytische cookies verwijderen? Dit kunt u doen via uw browser.

Voor meer informatie over cookies kunt u het artikel ‘Achtergrond cookiewet’ van ICT Recht raadplegen.

8. Google Analytics

Op deze website gebruiken wij Google Analytics om bezoekersstatistieken te meten, bijvoorbeeld om te meten hoeveel mensen deze website bezoeken en waar bezoekers het meest op klikken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om te achterhalen wat voor informatie op onze website het meest gelezen wordt. Op basis daarvan kunnen wij onze website afstemmen op uw voorkeuren.

Wij hebben Google Analytics hiervoor op zo’n manier ingesteld dat uw gegevens op een privacyvriendelijke manier worden verwerkt. Zo wordt uw IP-adres geanonimiseerd en versturen wij uw gegevens alleen via een beveiligde verbinding. Deze bezoekersstatistieken helpen ons om onze website te verbeteren en om onze inhoud af te stemmen op uw voorkeuren. De informatie die wij van u verzamelen, is niet herleidbaar tot u als persoon en uw identiteit blijft afgeschermd.

Uw gegevens zijn beschermd volgens het privacybeleid van Google. Google verstrekt de verzamelde informatie alleen aan derden als zij hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Als Nationaal Platform voor de Talen hebben wij hier geen invloed op.

9. Verwerkersovereenkomsten

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met bedrijven die gegevens van ons verwerken. Het gaat daarbij om:

 • Google (zie paragraaf 8)
 • Universiteit Utrecht (verantwoordelijk voor de hosting van de site)

In onze verwerkersovereenkomsten met deze partijen staat onder andere waar deze bedrijven persoonsgegevens van ons voor mogen gebruiken en welke veiligheidsmaatregelen zij moeten treffen voor de opslag van persoonsgegevens. Ook is in deze overeenkomst vastgelegd dat de verwerker van informatie hier vertrouwelijk mee moet omgaan.

10. Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan bedrijven en instellingen die niet zijn aangesloten bij het Nationaal Platform voor de Talen. Daarop zijn twee uitzonderingen: als wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken of als het verstrekken van uw gegevens verenigbaar is met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

11. Links op deze site

Op de website van het Nationaal Platform voor de Talen staan enkele links naar sites die niet door of in onze opdracht zijn opgezet. Wij zijn als platform niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Ook hebben wij geen aansprakelijkheid voor hoe die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaringen en de voorwaarden van deze sites goed te lezen als u gebruikmaakt van deze sites.

12. Onze contactgegevens

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via talenplatform.FGW@vu.nl. U zult binnen 7 werkdagen een reactie van ons ontvangen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 oktober 2018.