Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Lancering van promotiecampagne voor talenstudies

Een van de belangrijkste doelen van het Nationaal Platform voor de Talen is vergroting van de studenteninstroom bij talenstudies. Om dat te bereiken, hebben we een landelijke campagne opgezet waarmee we studiekiezers enthousiast maken voor talenstudies. Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met Youngworks, een communicatiebureau dat jarenlange ervaring met en kennis van jongerenmarketing heeft. Na maanden van voorbereidingen is deze campagne op vrijdag 10 mei 2019 van start gegaan.

Doelen

De studiekeuzecampagne heeft twee doelen. Ten eerste is de campagne bedoeld om talenstudies meer zichtbaar te maken bij jongeren, zodat meer studiekiezers (leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo) een talenstudie overwegen. Ten tweede is de campagne bedoeld om het eenzijdige beeld te veranderen dat studiekiezers hebben van talenstudies. Uit gesprekken met onder meer decanen, docenten en leerlingen is namelijk gebleken dat veel leerlingen denken dat talenstudies erg smal of weinig uitdagend zijn of dat talenstudies geen goede beroepsperspectieven bieden. De campagne laat zien dat het tegendeel waar is.

Inhoud van de campagne

De campagne heeft als centrale slogan ‘Een talenstudie is niet voor iedereen, maar wel voor…’. Deze slogan is gekozen op basis van onderzoek van Youngworks onder jongeren, waaruit is gebleken dat deze slogan de nieuwsgierigheid van jongeren wekt door de prikkelende formulering. Tegelijkertijd wordt de boodschap in positieve zin omgedraaid door de slogan te laten volgen door de zin ‘maar wel voor…’, en dan de naam van de student die in een interview vertelt over zijn of haar studiekeuze, opleiding en andere activiteiten en hobby’s. Iedere student is aangedragen door de eigen universiteit en er is rekening gehouden met diversiteit qua opleidingen, geslacht, interesses en persoonlijkheid van de studenten.

Voor de campagne is de website www.talenstudievoorjou.nl opgezet, waarop de centrale boodschap overal duidelijk zichtbaar is.

Advertenties op sociale media

De campagne wordt uitgezet via sociale media en bestaat uit advertenties op Instagram en Facebook die verwijzen naar interviews met talenstudenten. Via Instagram worden de advertenties strategisch gericht op jongeren die qua leeftijd tot de doelgroep behoren. Deze jongeren krijgen op Instagram een opvallende advertentie met tekst te zien, die hen stimuleert om door te klikken naar het volledige interview op de website.

Opleidingenkiezer

Daarnaast worden studiekiezers bij ieder interview gestimuleerd om de opleidingenkiezer op de website te bezoeken, die hen helpt om te bepalen welke talenstudie bij hen past. Deze opleidingenkiezer laat het complete aanbod aan universitaire talenbachelors in Nederland zien en maakt het mogelijk dit aanbod via selectiecriteria (bijvoorbeeld een bepaalde taal of een interessegebied) te doorzoeken.

Informatie over beroepsmogelijkheden

Om in te spelen op het probleem dat veel studiekiezers niet weten welke beroepsmogelijkheden een talenstudie biedt, is op de site uitgebreide informatie te vinden over mogelijke beroepen na een talenstudie. Op de pagina ‘Wat kun je ermee?’ wordt in algemene bewoordingen uitgelegd in wat voor werkvelden talenstudenten zoal terechtkomen. Voor ieder werkveld kunnen studiekiezers doorklikken naar een aparte pagina, waarop concrete beroepsopties binnen die sector worden beschreven en waarop ook een alumnus of alumna aan het woord is over zijn of haar beroep.

Planning van de campagne

De eerste campagne duurt 4 weken en is bedoeld om 6vwo’ers die zich voor meerdere studies hebben ingeschreven over de streep te trekken voor een talenstudie te kiezen én om 5vwo’ers te interesseren die zich nu al oriënteren op universitaire opleidingen. In het najaar zal een tweede campagne worden ingezet die groter is van opzet en die gericht is op alle leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Deze campagne zal ook gedurende een langere periode worden uitgezet. Bij deze tweede campagne zullen ook Facebook-advertenties gericht op ouders van studiekiezers worden ingezet. Ouders spelen namelijk een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kinderen.


terug