Nationaal Platform voor de Talen

Onderzoek

Talenstudies: tevredenheid en toekomstperspectief

In 2018-2019 heeft het Nationaal Platform voor de Talen een onderzoek uitgezet om te peilen hoe de talenopleidingen worden ervaren, met name wat betreft de aansluiting op de arbeidsmarkt. De enquêtes zijn ingevuld door 840 bachelorstudenten van talenstudies, 721 recent afgestudeerden en 35 werkgevers die een taalstudent als stagiair hebben begeleid.

Gevarieerde beroepsmogelijkheden

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat bijna alle ondervraagde alumni na hun studie een baan hebben gevonden, veelal in loondienst en soms als zzp’er of promovendus. De alumni zijn werkzaam in heel diverse sectoren en beroepen. Het onderwijs is de meest populaire sector; 25% is hier werkzaam. Daarnaast zijn onder meer communicatie & marketing, onderzoek & wetenschap en de overheid sectoren waarin veel oud-taalstudenten zijn gaan werken. Hun functies variëren van bijvoorbeeld communicatieadviseur tot beleidsmedewerker bij een ministerie en van ICT-consultant tot literair vertaler of museummedewerker. De meeste alumni zijn tevreden tot zeer tevreden over hun huidige baan.

Positief oordeel over de talenstudie

Een andere positieve uitkomst uit het onderzoek is dat alumni over het algemeen erg tevreden zijn over hun opleiding. Maar liefst 72,1% van de alumni zou opnieuw voor dezelfde studie kiezen en een nog grotere meerderheid (87,5%) raadt ook andere mensen met interesse voor taal aan om een talenstudie te kiezen.

Toegevoegde waarde van een talenstudie

Verder blijkt uit het onderzoek onder meer dat de kennis en vaardigheden die taalstudenten opdoen tijdens hun studie volgens stagebegeleiders waardevol zijn voor het werkveld. Het gaat dan om zaken als goede schrijfvaardigheid, uitstekende beheersing van de eigen of een vreemde taal, letterkundige kennis en affiniteit, en interculturele communicatievaardigheden. Een grote meerderheid van 91,4% van de stagebegeleiders zou om die redenen ook andere bedrijven aanraden om een taalstudent als stagiair of werknemer in dienst te nemen.

 

Download het onderzoeksrapport