Nationaal Platform voor de Talen

Over het Platform

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft van de samenwerkende Nederlandse universiteiten de opdracht gekregen om de positie van de universitaire talenstudies in Nederland te versterken. Daarbij is het streven om te komen tot een samenhangend studieaanbod dat optimaal aansluit op de belangstelling van studenten en op de behoeften van de maatschappij en het bedrijfsleven. Hieronder worden de activiteiten van het Platform kort uitgelicht.

Werkveldonderzoek

Het Platform heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktperspectieven van talenstudenten door een groot aantal studenten en alumni te bevragen. Ook is het Platform in gesprek gegaan met diverse werkgevers en recruiters. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een uitgebreid verslag waarin onder meer de diverse beroepen staan waarin talenstudenten na hun studie terecht zijn gekomen. Dit verslag is via deze link te downloaden.

Studiekeuzecampagne

Het Platform heeft een promotiecampagne voor studiekiezers opgezet. Hiervoor is de campagnesite Talenstudievoorjou.nl in het leven geroepen, waarop interviews met studenten en alumni te lezen zijn. Ook is op deze site algemene informatie over universitaire talenopleidingen te vinden en kunnen studiekiezers via de opleidingenzoeker het complete aanbod aan universitaire bacheloropleidingen op het gebied van talen doorzoeken en een beeld krijgen van de beroepsperspectieven.

Ondersteuning van taaldocenten

Het Platform wil bijdragen aan de vernieuwing van het talenonderwijs in het vo en ondersteunt daarom initiatieven die concreet vorm geven aan de curriculumvernieuwing, zoals de website Taalwijs.nu, een online ontmoetingsplek voor taaldocenten, vakdidactici en universitaire taalspecialisten. In samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen publiceert Taalwijs sinds najaar 2021 een maandelijkse nieuwsbrief voor docenten. Daarnaast ondersteunt het Platform de website PWS-wereld.nl die gericht is voor leerlingen die een profielwerkstuk voor een van de moderne vreemde talen willen schrijven. Omdat binnen de universitaire wereld nog veel meer initiatieven zijn ontwikkeld om taaldocenten te ondersteunen en te inspireren, heeft het Platform een Taalportaal ontwikkeld dat hen wegwijs maakt in het aanbod.

Actieplan Talen centraal

Het Platform heeft in opdracht van de geesteswetenschappelijke faculteiten het actieplan Talen centraal opgesteld voor de toekomst van de universitaire talenopleidingen in Nederland. De faculteiten willen met dit plan de aantrekkelijkheid van de talenstudies voor leerlingen en studenten verbeteren. Daarbij gaat het erom dat leerlingen de taalvakken in het voortgezet onderwijs interessant vinden, dat studiekiezers weten wat de opleidingen inhouden, en dat de arbeidsmarktperspectieven die talenstudies bieden helder zijn. Lees meer over het Actieplan.