Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Over het Platform

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft van de samenwerkende Nederlandse universiteiten de opdracht gekregen om de universitaire talenstudies in Nederland te promoten. Daarbij is het streven om te komen tot een samenhangend studieaanbod dat optimaal aansluit op de belangstelling van studenten en op de behoeften van de maatschappij en het bedrijfsleven. Het communiceren over de inhoud en relevantie van talenstudies is daar een belangrijk onderdeel van, naar studiekiezers, naar decanen en scholen en naar het toekomstige werkveld toe.

Een belangrijke taak van het Platform is de vele lokale initiatieven in kaart brengen waarmee universiteiten hun talenstudies aantrekkelijker en bekender willen maken. Het Platform wil de samenwerking bij het verder ontwikkelen van deze initiatieven bevorderen. Daarbij heeft de campagnewebsite van het Platform (Talenstudievoorjou.nl) een belangrijke functie voor iedereen die informatie zoekt over de universitaire talenstudies en over de arbeidsmarktperspectieven. De algemene website Platformtalen.nl is bedoeld voor iedereen die op een professionele manier bij taalonderwijs of bij de talenstudies betrokken is.

Het werk van het Platform zal uitmonden in een Deltaplan voor de Talen, dat uitgaat van een coherente en breed gedragen visie op de toekomst van universitair talenonderwijs in Nederland.