Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Lancering profielwerkstuksite PWS-wereld

De afgelopen maanden is in opdracht van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen samen met twee docenten en enkele masterstudenten en studentassistenten hard gewerkt aan de website PWS-wereld. Inmiddels is de website officieel gelanceerd. PWS-wereld is dé plek waar havo- en vwo-leerlingen terecht kunnen als zij een profielwerkstuk willen schrijven over een van de moderne vreemde…

Lees meer

Profielwerkstukwedstrijd en Olympiade voor het Nederlands

Om leuke uitdaging te bieden aan leerlingen met een talent voor het vak Nederlands, zijn twee initiatieven voor leerlingen opgezet. Het eerste is de profielwerkstukwedstrijd van Levende Talen voor het Nederlands en de tweede is een Olympiade, die wordt georganiseerd door diverse initiatieven. Beide initiatieven brengen we graag onder de aandacht bij docenten Nederlands in…

Lees meer

Symposium Nationaal Platform voor de Talen op 13 december 2019

Op vrijdag 13 december organiseert het Nationaal Platform voor de Talen het symposium Talen centraal. Tijdens dit symposium bespreken we het onlangs bij het Ministerie van OCW ingediende plan Talen centraal: naar een Deltaplan voor de universitaire talenstudies. Ook wisselen we met elkaar van gedachten over de actielijnen in dit plan. U bent van harte…

Lees meer

Lancering Taalwijs.nu: dé online ontmoetingsplek voor taaldocenten

Op 1 november 2019 is de website Taalwijs.nu, een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen, officieel gelanceerd. Taalwijs.nu is dé online ontmoetingsplek voor leraren in het voortgezet onderwijs, docentenopleiders en universitaire taalspecialisten. Het voornaamste doel van de site is om taaldocenten in het voortgezet onderwijs met elkaar in contact te laten komen en…

Lees meer

Actieplan ‘Talen centraal’ gepresenteerd aan het ministerie

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft eind oktober het actieplan Talen centraal aan het Ministerie van OCW gepresenteerd. Dit plan heeft als doel om de (tot nu toe alsmaar dalende) studenteninstroom in de universitaire talenstudies te vergroten. Het plan omvat drie concrete actielijnen die tezamen een oplossing voor de instroomproblematiek moeten vormen. Achtergrond Het…

Lees meer

Symposium ‘Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas’ op 5 november 2019

Op dinsdag 5 november 2019 wordt in Utrecht het symposium ‘Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas’ georganiseerd. Tijdens dit symposium staat onderzoek naar het belang van uitgesproken poëzie centraal. Het symposium is bedoeld voor iedereen met interesse voor poëzie, literatuur en didactiek. Over het symposium Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting Lezen, het…

Lees meer