Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Geef handen en voeten aan Curriculum.nu

Op 19 juni 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze zou een verregaande impact hebben op het Hoger Onderwijs in Europa. Een verjaardag als deze is een moment om terug te blikken maar misschien meer nog om vooruit te kijken en om samen een stempel te drukken op het onderwijs van de toekomst, en met name op het talenonderwijs. In plaats van dit te doen voor het hoger onderwijs willen wij focussen op het primair en voortgezet onderwijs. Als uitgangspunt nemen we graag de voorstellen van Curriculum.nu.

Sinds 8 maart 2018 zijn 125 leraren, 18 schoolleiders en 80 ontwikkelscholen bezig om krijtlijnen uit te zetten voor een vernieuwd curriculum voor het po en vo. De ontwikkelteams Nederlands en Engels/MVT behoren tot de ‘grotere’ teams met respectievelijk 14 en 17 enthousiaste docenten/schoolleiders die zich met hart en ziel inzetten voor hun vakken. Taalvaardigheid blijft belangrijk in hun voorstellen, maar talen krijgen ook een veel bredere invulling waardoor ze een centrale rol opeisen binnen het curriculum. Dit geldt niet enkel voor Nederlands en Engels, die deze rol al bij voorbaat toegekend hadden gekregen, maar voor alle moderne talen.

Onbekend maakt soms onbemind en wij willen dan ook iedereen oproepen om de voorstellen van Curriculum.nu met een open blik te bekijken: niet enkel vanuit je eigen vak, niet enkel vanuit je eigen school of regio maar wel vanuit de vraag waarom talen voor elke leerling een belangrijke meerwaarde vormen binnen het curriculum.

Wij zijn ervan overtuigd dat er veel goeds uit Curriculum.nu kan voortkomen en bereiden ons graag voor op het eindrapport dat in oktober verwacht wordt, maar ook op het vervolgtraject. In dit traject zullen de eindtermen en toetsing worden vastgesteld, maar moeten de voorstellen ook écht handen en voeten gaan krijgen. Wij hopen dat jullie hierbij willen helpen en zo de discussie over Curriculum.nu mee willen vormgeven. In de aanloop naar de Landelijke Studiedag van Levende Talen lanceren we een blogreeks waarin we korte schetsen van ongeveer 500 woorden willen plaatsen die de voorstellen van Curriculum.nu concreter maken of op een andere manier de kansen die Curriculum.nu biedt voor het voetlicht brengen. Mogelijke thema’s kunnen zijn: (i) hoe ziet een les mediawijsheid eruit bij de talen?, (ii) hoe kan literatuur op alle onderwijs- en taalvaardigheidsniveaus relevant zijn? (iii) hoe kan meertaligheid (met alle thuistalen van de leerlingen, inclusief Nederlandse Gebarentaal, het Fries en de dialecten van het Nederlands) vorm krijgen binnen taallessen?, (iv) hoe pak je interculturaliteit aan? (v) Welke kennis over taal zou jij graag een plek in de les geven en hoe pak je dit aan?, …

Vanaf 1 september 2019 tot aan de Landelijke Studiedag van Levende Talen (1 november 2019) hopen we voor de twintigste verjaardag van de Bolognaverklaring twintig blogs te kunnen lanceren. Deze zullen parallel verschijnen op de website van Levende Talen en op de nieuwe site Taalwijs.nu, een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen. Taalwijs.nu geeft docenten de mogelijkheid hun mooiste lesmateriaal uit te wisselen, cursusaanbod te verkennen en experts te consulteren, waarbij de thema’s van Curriculum.nu ook worden uitgewerkt. Goede ideeën die in de blogreeks worden gepresenteerd, kunnen worden uitgewerkt met vakdidactische ondersteuning vanuit het Platform.

Wil je bijdragen aan onze blogreeks, individueel of met collega’s? Stuur dan je blog op naar talenplatform.FGW@vu.nl  en wij nemen contact met je op! Indienen kan doorlopend van 16 augustus tot 25 september 2019. Voor alle vragen kun je ons ook bereiken op hetzelfde e-mailadres.

Judith Richters, Blanca Cano Gonzalez, Anna Kaal, Sebastiaan Dönszelmann, Maaike Koffeman, Wander Lowie & Bert Le Bruyn


terug