Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Seminar op 17 april over ‘Gamified Intercultural Telecollaboration’ in tweede-taalonderwijs

Op 17 april 2019 vindt de derde editie van het TecoLa-seminar plaats. TeCoLa staat voor Telecolaboration for Foreign Language Learning en is een project dat wordt gefinancierd door Erasmus+. Tijdens dit seminar, dat wordt gehouden op Universiteit Utrecht (locatie: Drift), staat centraal hoe leerlingen middels games digitaal kunnen samenwerken met mensen uit andere landen en culturen. Een interessant en actueel onderwerp voor bijvoorbeeld basisschool- of middelbare-schooldocenten, vakdidactici, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Het programma voor het seminar

Het seminar duurt van 10.00 tot 17.30 uur. Er staan diverse presentaties en een ronde-tafeldiscussie op het programma. Aansluitend is er een borrel.

Er worden onder andere presentaties verzorgd door onderzoekers van verschillende Europese universiteiten, maar ook door de CEO van een bedrijf dat is gespecialiseerd in virtuele educatieve projecten. Ook enkele middelbare-schooldocenten komen aan het woord. Tijdens het programma wordt zowel aandacht besteed aan het basisonderwijs als aan het middelbaar onderwijs.

Bekijk ook het volledige programma of de lijst met presentatoren voor 17 april.

Aanmelden

Het seminar bijwonen is gratis. Aanmelden voor het seminar kan via de volgende link: https://tecola.eu/register/ME-Utrecht
De aanmelding staat open tot 1 april 2019.

Het seminar online live volgen kan ook. Hiervoor kun je je registreren via de volgende site: https://goo.gl/dKg9JK

Zie ook de website van het TeCoLa-project voor meer informatie.


terug