Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Aankondiging symposium Nationaal Platform voor de Talen

Op 13 december 2018 organiseert het Nationaal Platform voor de Talen zijn eerste symposium. Bij het symposium zijn diverse vertegenwoordigers van de universitaire talenopleidingen aanwezig. Het symposium is bedoeld om de talenopleidingen bij elkaar te brengen en om met alle betrokkenen samen van gedachten te wisselen over toekomstig beleid. Ook zullen wij tijdens het symposium onze huidige activiteiten en toekomstplannen toelichten.

Het programma

Het eerste deel van het programma bestaat uit een overzicht van wat het Platform tot nu toe heeft gedaan. Vervolgens presenteren de deelnemende faculteiten hun aanbod van talenopleidingen en schetsen zij hun beleidsplannen. Na die presentaties volgt een discussie over het thema ‘samenwerking’. We zijn namelijk benieuwd naar de ideeën van de aanwezigen om samenwerking tussen talenopleidingen in Nederland te stimuleren in hun gezamenlijke streven om de talenstudies meer op de kaart te zetten. Hierbij willen we namelijk graag versnippering van initiatieven voorkomen.

Aanwezigheid op uitnodiging

Aanwezigheid bij het symposium is op uitnodiging. Mocht u belangstelling hebben om aanwezig te zijn bij het symposium en geen uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar talenplatform.FGW@vu.nl. Als er nog plek is, kunnen wij u wellicht alsnog een uitnodiging voor het symposium sturen.


terug