Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Zorgen om de opleiding Nederlands

Het is niemand ontgaan: er zijn nog maar weinig studenten Nederlands in ons land. Het is een onderwerp waar in de media de afgelopen weken volop aandacht aan is besteed. Onder meer Ad Valvas, De Volkskrant en EenVandaag berichtten over het teruglopende aantal studenten Nederlands, met alarmerende koppen als ‘Studie Nederlands met uitsterven bedreigd’ en ‘Schuif de Nederlandse taal niet zomaar terzijde’. Tijd voor het Nationaal Platform voor de Talen om zichzelf bekend te maken en in actie te komen. Voor alle talenstudies!

Bedreigde talenstudies

Als Nationaal Platform voor de Talen zijn we blij dat het teruglopende aantal studenten Nederlands door de media is opgepikt als een probleem. Niet alleen Nederlands, maar ook andere talenstudies als Frans, Duits en Spaans, zien hun studentenaantallen namelijk afnemen. Een zorgwekkende ontwikkeling, zeker gezien het feit dat er in de maatschappij volop behoefte is aan studenten die een taal écht goed beheersen. Niet alleen is er namelijk een tekort aan taaldocenten in het middelbaar onderwijs, maar ook zijn de kennis en vaardigheden van taalstudenten van groot belang voor de maatschappij en de economie.

Het Nationaal Platform voor de Talen komt in actie!

Het Nationaal Platform voor de Talen is ingesteld door de samenwerkende universiteiten en het programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Het heeft de opdracht gekregen te werken aan de vernieuwing van universitaire talenstudies om een studieaanbod te creëren dat optimaal aansluit op de belangstelling van studenten en  tegelijkertijd voldoet aan de behoeften vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Daarnaast wil het Platform helder communiceren over de inhoud en relevantie van studies waarin taal een belangrijke rol speelt. Een heel belangrijke taak, waar de medewerkers van het Platform zich– gesteund door vele docenten en andere betrokkenen met hart voor talenstudies – met veel strijdlust voor inzetten.

Bron foto: Pexels.


terug