Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Aankondiging profielwerkstuksite PWS-wereld

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een website met informatie voor het schrijven van een profielwerkstuk voor de talenvakken. Deze nieuwe website, genaamd PWS-wereld, richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs die inspiratie en informatie zoeken om een profielwerkstuk te schrijven voor een van de moderne vreemde talen. Ook docenten van de moderne vreemde talen kunnen uit deze website putten om hun leerlingen enthousiast te maken over een PWS dat gericht is op taal.

Wereldreis als thema

Op de website is een interactieve wereldbol als metafoor gebruikt. Leerlingen worden aan de hand van een interactieve wereldbol meegenomen op wereldreis langs verschillende landen, culturen, talen en profielwerkstukonderwerpen. Er komt per land of taal een lijst met mogelijke profielwerkstukonderwerpen op de site te staan voor de thema’s economie, politiek, kunst/literatuur, film/muziek en geschiedenis. De thema’s zijn afgestemd op de interesses van leerlingen. Bovendien zijn de thema’s actueel en divers, en doen de thema’s recht aan (Europese en culturele) diversiteit, genderkwesties, feminisme en internationalisering.

Toolkits en video’s

Op de website zijn verschillende tools beschikbaar voor leerlingen. Zo kunnen leerlingen zich inlezen in verschillende onderwerpen door de introductieteksten en bronnen. Ook hebben leerlingen toegang tot video’s en kunnen ze gebruikmaken van toolkits waarin wordt uitgelegd hoe je een profielwerkstuk schrijft.

Lancering in september 2019

De website van PWS-wereld wordt in december 2019 gelanceerd. De site wordt ontwikkeld door een team van masterstudenten en docenten van de master Educatie van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij worden daarbij ondersteund door het Nationaal Platform voor de Talen en het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.


terug