Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nascholingen voor docenten Nederlands, Engels en Latijn

Dit najaar organiseert de Universiteit van Amsterdam nascholingen voor docenten Nederlands, Engels en Latijn. Geeft u les in een van deze vakken? Dan bent u van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een van de nascholingstrajecten.

Nascholing ‘Fake news in de Nederlandse literatuur’

Voor docenten Nederlands wordt de nascholing Fake news in de Nederlandse literatuur georganiseerd. Deze nascholing gaat in op actuele thema’s in literatuuronderzoek en onderzoeksgeoriënteerd literatuuronderwijs. De nascholing resulteert in een docentenhandleiding voor profielwerkstukken over Nederlandstalige literatuur.

Deze nascholing vindt plaats op zes vrijdagmiddagen (verdeeld over 2019 en 2020) en start op 20 september 2019. De nascholing wordt verzorgd door Gaston Franssen en Lia van Gemert.

Nascholing ‘Vergilius’ verteltechniek: intervisie examen Latijn 2020’

Voor docenten Latijn die ook lesgeven aan een examenklas wordt de nascholing Vergilius’ verteltechniek: intervisie examen Latijn 2020 georganiseerd. Tijdens deze nascholing toetsen we of een narratologische invalshoek bruikbaar is bij het lesgeven en toetsen van een examenpensum. Binnen deze nascholing delen de deelnemende docenten gedurende het examenjaar hun ervaringen en stellen ze samen vragen voor schoolexamens op bij het examenpensum Latijn 2020 (Vergilius’ Aeneis).

Deze nascholing duurt vijf middagen en start op 2 oktober 2019. De nascholing wordt verzorgd door Suzanne Adema.

Nascholing Engels ‘Wat je schrijft, ben je zelf. Of toch niet?’

Docenten Engels kunnen zich aanmelden voor de nascholing Wat je schrijft, ben je zelf. Of toch niet?. In deze nascholing wordt forensische taalkunde gebruikt als handvat voor het verbeteren van de leesvaardigheid en voor het stimuleren van belangstelling voor taal(kunde).

De nascholing beslaat vijf dinsdagmiddagen en start op 14 januari 2020. De cursussen wordt verzorgd door Rina de Vries.


terug