Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nieuwe promotiecampagne voor talenstudies in het najaar van 2019

In het voorjaar van 2019 heeft het Nationaal Platform voor de Talen, in samenwerking met marketingbureau Youngworks, een pilotcampagne opgezet voor de talenstudies. Deze campagne was bedoeld om talenstudies meer zichtbaar te maken bij studiekiezers. Ook was het doel om te laten zien dat talenstudies breed en uitdagend zijn en goede beroepsperspectieven bieden. Inmiddels is het Platform een tweede (grotere) campagne gestart in aanloop naar de open dagen in het najaar van 2019.

Resultaten pilotcampagne

De pilotcampagne liep in mei en juni 2019 via Instagram. Deze campagne duurde 4 weken en was enerzijds bedoeld om 6vwo’ers die zich voor meerdere studies hebben ingeschreven over de streep te trekken voor een talenstudie te kiezen en anderzijds om 5vwo’ers te interesseren die zich nu al oriënteren op universitaire opleidingen. De advertenties zijn in totaal twee miljoen keer gezien door ruim 340.000 Nederlandse jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. In totaal hebben ruim 4000 leerlingen doorgeklikt naar Talenstudievoorjou.nl.

Huidige campagne in het najaar van 2019

Als vervolg op de pilot loopt op dit moment een grotere campagne gedurende een langere periode in aanloop naar de open dagen van de universiteiten in oktober en november. Hierbij zijn de inzichten uit de pilot gebruikt om de campagne te optimaliseren. Dit keer worden niet alleen advertenties op Instagram ingezet gericht op studiekiezers, maar verschijnen ook advertenties op Facebook gericht op ouders van studiekiezers.

Inhoud van de campagne

De inhoud van de campagne is gelijk aan de pilotcampagne in het voorjaar. Wel is de campagne uitgebreid met enkele nieuwe studenten. De campagne bestaat in totaal uit 6 advertenties gericht op jongeren en 6 advertenties gericht op ouders, waarbij zowel de jongeren als hun ouders met een prikkelende tekst worden getriggerd om door te klikken naar de campagnesite www.talenstudievoorjou.nl. Op deze site vertellen studenten in interviews over hun studiekeuze, opleiding en andere activiteiten en hobby’s.

Op deze campagnesite zijn, naast interviews met studenten, ook interviews met alumni, informatie over talenstudies en een opleidingenkiezer te vinden. Deze opleidingenkiezer laat het complete aanbod aan universitaire talenbachelors in Nederland zien en maakt het mogelijk dit aanbod via selectiecriteria (bijvoorbeeld een bepaalde taal of een interessegebied) te doorzoeken.

Planning van de campagne

De huidige promotiecampagne loopt vanaf 25 september tot en met eind november, oftewel de volledige periode in aanloop naar en tijdens de open dagen van de verschillende Nederlandse universiteiten. Daarbij zal de campagne elke week worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Voor het bepalen van de effectiviteit van de campagne kijken we onder meer naar het aantal studenten dat de individuele pagina’s van de opleidingenkiezer bekijkt. Als de campagne bij de eindevaluatie na afloop succesvol blijkt, zullen we in het voorjaar van 2020 starten met een vervolg op deze campagne.


terug