Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Onderzoek Platform laat zien: een talenstudie loont, ook op de arbeidsmarkt!

In de samenleving heerst het vooroordeel dat talenstudies beperkte kansen zouden bieden op de arbeidsmarkt. Zo wordt weleens gedacht dat talenstudenten weinig andere carrièreopties hebben dan docent of vertaler worden. Het Nationaal Platform voor de Talen was benieuwd hoe taalstudenten en alumni dat zelf ervaren. Uit ons grootschalige onderzoek onder studenten en alumni blijkt: een talenstudie biedt tal van mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Uitgebreid onderzoek

Vandaag – op 31 augustus 2019 – hebben we ons onderzoeksverslag Talenstudies: tevredenheid en toekomstperspectief  gepubliceerd nadat de voorzitter van het Platform, Mike Hannay, hier vanochtend over heeft verteld in het radioprogramma De Taalstaat. De bevindingen in dit verslag zijn gebaseerd op enquêteonderzoek dat eind 2018/begin 2019 is uitgevoerd onder 840 bachelorstudenten van talenstudies, 721 recent afgestudeerden van talenstudies en 35 werkgevers die een taalstudent als stagiair hebben begeleid. De ondervraagde studenten en alumni waren afkomstig van de verschillende Nederlandse universiteiten en volgden uiteenlopende talenstudies, waardoor wij een zo goed mogelijk beeld konden krijgen.

Gevarieerde beroepsmogelijkheden

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat bijna alle ondervraagde alumni na hun studie een baan hebben gevonden, veelal in loondienst en soms als zzp’er of promovendus. De alumni zijn werkzaam in heel diverse sectoren en beroepen. Het onderwijs is de meest populaire sector; 25% is hier werkzaam. Daarnaast zijn onder meer communicatie & marketing, onderzoek & wetenschap en de overheid sectoren waarin veel oud-taalstudenten zijn gaan werken. Hun functies variëren van bijvoorbeeld communicatieadviseur tot beleidsmedewerker bij een ministerie en van ICT-consultant tot literair vertaler of museummedewerker. De meeste alumni zijn tevreden tot zeer tevreden over hun huidige baan.

Positief oordeel over de talenstudie

Een andere positieve uitkomst uit het onderzoek is dat alumni over het algemeen erg tevreden zijn over hun opleiding. Maar liefst 72,1% van de alumni zou opnieuw voor dezelfde studie kiezen en een nog grotere meerderheid (87,5%) raadt ook andere mensen met interesse voor taal aan om een talenstudie te kiezen.

Toegevoegde waarde van een talenstudie

Verder blijkt uit het onderzoek onder meer dat de kennis en vaardigheden die taalstudenten opdoen tijdens hun studie volgens stagebegeleiders waardevol zijn voor het werkveld. Het gaat dan om zaken als goede schrijfvaardigheid, uitstekende beheersing van de eigen of een vreemde taal, letterkundige kennis en affiniteit, en interculturele communicatievaardigheden. Een grote meerderheid van 91,4% van de stagebegeleiders zou om die redenen ook andere bedrijven aanraden om een taalstudent als stagiair of werknemer in dienst te nemen.

Download het volledige verslag

In het uitgebreide verslag over dit onderzoek zijn alle resultaten te lezen. Ook bevat dit verslag diverse bijlagen waarin onder meer een concreet overzicht van beroepen van alumni per studie staat. Het volledige verslag is te downloaden via deze link.

Voor specifieke vragen over het onderzoek of over het Platform kunt u contact met ons opnemen via talenplatform.fgw@vu.nl.


terug