Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Lancering profielwerkstuksite PWS-wereld

De afgelopen maanden is in opdracht van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen samen met twee docenten en enkele masterstudenten en studentassistenten hard gewerkt aan de website PWS-wereld. Inmiddels is de website officieel gelanceerd. PWS-wereld is dé plek waar havo- en vwo-leerlingen terecht kunnen als zij een profielwerkstuk willen schrijven over een van de moderne vreemde talen. Op de site vinden zij een lijst met interessante onderwerpen, uitgebreide informatie over die onderwerpen en praktische handvatten om direct met hun profielwerkstuk aan de slag te gaan.

Kenmerkend voor de website is de grote wereldbol die prominent op de homepage staat. Zodra je op een specifiek profielwerkstukonderwerp klikt, krijg je direct op de wereldbol te zien op welk land of regio dit onderwerp betrekking heeft. Daarmee zien leerlingen concreet voor zich dat een vak als Spaans betrekking heeft op meer landen dan alleen Spanje.

Op PWS-wereld kunnen leerlingen gericht zoeken naar onderwerpen die aansluiten op specifieke thema’s. Zo kunnen zij inspiratie opdoen voor en informatie vinden over onderwerpen op het gebied van geschiedenis, politiek, economie, film/muziek en kunst/literatuur. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan op actuele thema’s, bijvoorbeeld diversiteit, genderkwesties en internationalisering. Een apart thema ‘Taal’ zal naar verwachting in een volgende fase aan de site worden toegevoegd.

Leerlingen kunnen de verschillende profielwerkstukonderwerpen zelfstandig verkennen aan de hand van de bronnen, filmpjes en onderzoeksvragen die ze op PWS-wereld.nl kunnen vinden. Daarnaast kunnen ze de toolkits op de site raadplegen voor algemene informatie over het schrijven van een profielwerkstuk. In deze toolkits worden onder meer de structuur en de vorm- en inhoudsvereisten voor de verschillende onderwerpen toegelicht.

PWS-wereld is erop gericht leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzoeksvaardigheden te laten opdoen op het gebied van de moderne vreemde talen. Daarmee vormt de site een belangrijke stap om een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de universitaire talenstudies te bevorderen.

Heeft u leerlingen die overwegen hun profielwerkstuk over een moderne vreemde taal te schrijven? Wijs hen dan zeker op PWS-wereld voor meer informatie en inspiratie.


terug