Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Profielwerkstukwedstrijd en Olympiade voor het Nederlands

Om leuke uitdaging te bieden aan leerlingen met een talent voor het vak Nederlands, zijn twee initiatieven voor leerlingen opgezet. Het eerste is de profielwerkstukwedstrijd van Levende Talen voor het Nederlands en de tweede is een Olympiade, die wordt georganiseerd door diverse initiatieven. Beide initiatieven brengen we graag onder de aandacht bij docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Profielwerkstukwedstrijd 2020

Ten eerste wordt voor de achtste keer een wedstrijd voor profielwerkstukken voor het Nederlands georganiseerd. Initiatiefnemer is Levende Talen Nederlands in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Door ieder jaar een profielwerkstuk Nederlands van het jaar te kiezen, stimuleren zij havo- en vwo-leerlingen om een talig of literair onderwerp diepgravend te onderzoeken. U mag ieder profielwerkstuk voor het vak Nederlands dat becijferd is met een 8 of hoger voor deze wedstrijd inzenden.

Een deskundige jury zal de ingezonden profielwerkstukken op diverse criteria beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan de diepgang, de hoeveelheid eigen werk die in het profielwerkstuk is gestoken en de durf, enthousiasme en creativiteit van de leerling. Hierbij kiest de jury een aparte winnaar voor de havo en voor het vwo. De prijs voor beide winnaars is een gelbedrag van € 100,-.

Wilt u uw leerling opgeven om mee te dingen naar deze prijs? Dan kunt u zijn of haar profielwerkstuk vóór 1 mei 2020 mailen naar r.de.bonth@hotmail.com.

Olympiade voor het Nederlands

Daarnaast organiseren de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Antwerpen in 2020 voor het eerst een Olympiade Nederlands, in navolging van de bestaande Olympiades in de bètavakken. Bij deze Olympiade gaan leerlingen vanaf 15 jaar de wedstrijd met elkaar aan door vragen en puzzels op te lossen over de Nederlandse taal en literatuur. Op een leuke manier en aan de hand van avontuurlijke opdrachten testen leerlingen hun talent voor taal- en literatuurwetenschap. Voorkennis is niet nodig. Op de website van Olympiade Nederlands kunt u meer informatie vinden over deze Olympiade.

De inschrijving voor de voorrondes, die plaatsvinden op 5 februari 2020, is op dit moment geopend. U kunt als leerkracht een of meerdere leerlingen inschrijven. Ook kunnen leerlingen zichzelf opgeven voor de Olympiade. Dit kan via de inschrijfpagina op de site.


terug