Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nieuw: portalpagina voor docenten

In het kader van de discussie over de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs is gebleken dat een breed gedeelde wens bestaat om het taalonderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken. De lessen zouden minder moeten focussen op het aanleren van vaardigheden en meer interessante kennisinhoud moeten aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, literatuur en taalkunde. Door leerlingen kennis te laten maken met onderzoek op deze terreinen, zouden ze bovendien een completer (en hopelijk ook veel positiever) beeld krijgen van universitaire talenstudies.

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft met de website Taalwijs.nu een online platform gecreëerd voor het uitwisselen van innovatieve ideeën en lesmaterialen voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Daarnaast bestaan er, met name voor het schoolvak Nederlands, veel andere websites waarop docenten inspiratie kunnen opdoen voor hun lespraktijk, juist ook in deze tijd van afstandsonderwijs. Meer profielwerkstukken over taalgerelateerde onderwerpen, getalenteerde leerlingen die uitgedaagd worden in een Olympiade, lessen die een inkijkje geven in een boeiend en veelzijdig onderzoeksdomein: het zijn allemaal elementen die positief kunnen bijdragen aan de kwaliteit en het imago van het talenonderwijs.

Om taaldocenten wegwijs te maken in het steeds uitdijende aanbod aan websites en projecten die met name vanuit de universitaire wereld worden aangeboden, heeft het Platform een handige portalpagina gebouwd. Op platformtalen.nl/taalportaal kunnen docenten aan de hand van trefwoorden eenvoudig ontdekken welke websites voor henzelf en hun leerlingen relevant zijn. Het portaal is nog in ontwikkeling; vindt u dat ook uw initiatief een plek op deze pagina verdient? Laat het ons weten via talenplatform.fgw@vu.nl.


terug