Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Nieuwsbericht over de studie Nederlands op site De Groene Amsterdammer

Dat Nederlands, als een van de talenstudies, kampt met teruglopende studentenaantallen is niet onopgemerkt gebleven. Ook Daphne Paassen, redacteur van De Groene Amsterdammer, besteedt in het artikel ‘Neerlandistiek onder druk: De Hollandsche Welsprekend-heid’ aandacht aan deze kwestie. In haar artikel komt ook het Nationaal Platform voor de Talenaan bod. Daarbij haalt ze een aantal voorlopige uitslagen (toegespitst op de studie Nederlands) aan uit ons enquêteonderzoek onder alumni.

Het volledige artikel is te lezen via de website van De Groene Amsterdammer.
Binnenkort maken wij de definitieve uitslagen van ons enquêteonderzoek onder alumni en studenten bekend.


terug