Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Geslaagd eerste symposium Nationaal Platform voor de Talen op 13 december 2018

Op donderdag 13 december organiseerde het Nationaal Platform voor de Talen zijn eerste symposium. Dit symposium, met als onderwerp ‘Toekomst van de talenstudies’, was bedoeld om de talenopleidingen bij elkaar te brengen. Aangezien wij werken in opdracht van de samenwerkende Nederlandse universiteiten, is het voor ons als Platform namelijk essentieel om met diverse vertegenwoordigers van de talenopleidingen van gedachten te wisselen over toekomstig beleid. Ook was het symposium bedoeld om ons voor te stellen en onze huidige activiteiten en toekomstplannen toe te lichten.

Vanuit alle Nederlandse geesteswetenschappen- en letterenfaculteiten waren vertegenwoordigers aanwezig. Iedere faculteit verzorgde een presentatie over zijn eigen aanbod aan talenopleidingen en over enkele best practices. Ook was er tijdens het symposium ruimte voor discussie en voor het uitwisselen van ideeën. Het was goed om te merken dat iedere faculteit de problemen met teruglopende studentenaantallen onderkent en de noodzaak voelt om het tij te keren. Ook was het mooi om te zien dat iedereen bereidwillig is om hier, onder de paraplu van ons als Platform, iets aan te doen.

We kijken als Platform terug op een geslaagde dag. We willen de aanwezigen hartelijk danken voor hun komst en voor de belangrijke input die zij hebben geleverd. Wij zien ernaar uit om samen met de faculteiten van onze gezamenlijke doelen een succes te maken.


terug