Logo Universiteit Utrecht

Nationaal platform voor de talen

Medewerkers

Prof. dr. Mike Hannay
Mike Hannay is emeritus hoogleraar Engelse taalkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Duits en Economie aan de Universiteit van Surrey in Engeland en is al 40 jaar betrokken bij het taalonderwijs in Nederland. Zo was hij hoofdredacteur van de Engelse handwoordenboeken van Van Dale en voorzitter van de vaksectie Engels voor de centrale eindexamens havo en vwo. Meer recentelijk was hij lid van het Nationaal Kwaliteitsinstituut voor Tolken en Vertalen, en ook voorzitter van het vakdidactisch Meesterschapsteam voor de Moderne Vreemde Talen. Als voorzitter van het Platform zal hij fungeren als makelaar tussen de betrokken partijen.
Dr. Maaike Koffeman
Maaike Koffeman is voor een dag in de week senior beleidsmedewerker bij het Platform. Zij studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan Universiteit Utrecht, haalde haar eerstegraads lesbevoegdheid en promoveerde in de literatuurwetenschap. Na een aantal jaren in het voortgezet onderwijs werd zij universitair docent Franse letterkunde en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij schoolboekauteur bij Noordhoff Uitgevers. Maaike is als gepassioneerd pleitbezorger voor meertaligheid ook nauw betrokken bij het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, de Table ronde pour le français en de Visiegroep Buurtalen. Lees meer
Romy Veul MA
Romy Veul is als junior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de communicatie van het Platform. Verder doet ze onderzoek ten behoeve van het Deltaplan Talenonderwijs, onder meer naar de beroepsperspectieven voor taalstudenten. Romy studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de VU, gevolgd door de Research Master Linguistics. Na haar studie heeft ze onder andere als redacteur en communicatieadviseur ervaren hoe waardevol een taalstudie is in het werkveld. Haar doel? Dat ook anderen die "iets" hebben met taal inzien hoe leuk, uitdagend en veelzijdig een taalstudie is. Lees meer
Jori Snels MA
Jori Snels verzorgt de administratieve en secretariële ondersteuning voor het Platform. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door de onderzoeksmaster Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Chinese kunst en visuele cultuur. Door haar ervaring als onderzoeker in China en als administratief medewerker bij een instituut voor Nederlands als tweede taal aan de Vrije Universiteit Amsterdam raakte zij overtuigd van het belang van talenstudies om sociale vraagstukken in onze samenleving op te lossen. Lees meer