Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Medewerkers

Prof. dr. Mike Hannay
Mike Hannay is emeritus hoogleraar Engelse taalkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Duits en Economie aan de Universiteit van Surrey in Engeland en is meer dan 40 jaar betrokken bij het taalonderwijs in Nederland. Zo was hij hoofdredacteur van de Engelse handwoordenboeken van Van Dale en voorzitter van de vaksectie Engels voor de centrale eindexamens havo en vwo. Meer recentelijk was hij lid van het Nationaal Kwaliteitsinstituut voor Tolken en Vertalen, en ook voorzitter van het vakdidactisch Meesterschapsteam voor de Moderne Vreemde Talen. Als voorzitter van het Platform fungeert hij als makelaar tussen de betrokken partijen.
Dr. Maaike Koffeman
Maaike Koffeman is voor een dag in de week senior beleidsmedewerker bij het Platform. Zij studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan Universiteit Utrecht, haalde haar eerstegraads lesbevoegdheid en promoveerde in de literatuurwetenschap. Na een aantal jaren in het voortgezet onderwijs werd zij universitair docent Franse letterkunde en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij schoolboekauteur bij Noordhoff Uitgevers. Maaike is als gepassioneerd pleitbezorger voor meertaligheid ook nauw betrokken bij het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, de Table ronde pour le français en de Visiegroep Buurtalen. Lees meer
Romy Veul MA
Romy Veul is als junior beleidsmedewerker onder meer verantwoordelijk voor de communicatie van het Platform en levert een belangrijke bijdrage aan de studiekeuzecampagne. Verder doet ze onderzoek ten behoeve van het Deltaplan Talenonderwijs, bijvoorbeeld naar de beroepsperspectieven voor taalstudenten. Romy studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de VU, gevolgd door de Research Master Linguistics. Na haar studie heeft ze onder andere als redacteur en communicatieadviseur ervaren hoe waardevol een taalstudie is in het werkveld. Haar doel? Dat ook anderen die "iets" hebben met taal inzien hoe leuk, uitdagend en veelzijdig een taalstudie is. Lees meer
Tessa Hetharia BA
Tessa Hetharia coördineert de administratie en logistiek van het Platform. Zij studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA. Na haar studie werkte ze in de culturele sector als curator en als projectmanager voor World Press Photo. Daarbij was ze verantwoordelijk voor het opzetten van fototentoonstellingen over de hele wereld. Ze zet haar kennis en ervaring nu in om de administratieve en logistieke processen van het Platform soepel te laten verlopen. Lees meer