Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Adviesraad

Het Nationaal Platform voor de Talen wint advies in bij de Adviesraad. Deze bestaat uit de volgende personen:

  • Bert Schuller (conrector Arte College Almere)
  • Klaas van Veen (hoogleraar Onderwijskunde Rijksuniversiteit Groningen)
  • Frits van Oostrom (universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, voorzitter Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen)
  • Paul Rüpp (voorzitter college van bestuur Avans Hogescholen)
  • Hetty Mulder (rector Het 4e Gymnasium Amsterdam)
  • Margot van Mulken (hoogleraar en decaan bij Letteren aan de Radboud Universiteit)